ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم تو را سپاس و روزت مبارک

x

Theme Settings